Food Nutritional Details

จากข้อมูล คุณค่าทางโภชนาการ

ปริมาณของแมกนีเซียมที่ร่างกายควรได้รับ

ปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน (RDA) ของแมกนีเซียมสำหรับผู้ใหญ่อยู่ระหว่าง 200-700 มิลลิกรัม ซึ่งในแต่ละวันร่างกายคนแต่ละช่วงอายุต้องการแมกนีเซียมแตกต่างกัน ดังนี้

ผู้ชายควรได้รับวันละ 350 มิลลิกรัม

ผู้หญิงควรได้รับวันละ 300 มิลลิกรัม

หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรควรได้รับวันละ 450 มิลลิกรัม

เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี ควรได้รับวันละ 60-70 มิลลิกรัม

เด็กอายุ 2-7 ปี ควรได้รับวันละ 150 มิลลิกรัม

เด็กอายุ 7-10 ปี ควรได้รับวันละ 250 มิลลิกรัม

ซึ่งจากปริมาณ 100 กรัม ทานได้ทุกวัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ link : https://healthgossip.co/what-is-magnesium/

ต่อมาเรื่อง ธาตุเหล็ก Iron (fe)

ผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการขาดธาตุเหล็ก คือ
หญิงตั้งครรภ์ และให้นมบุตร
ทารกในครรภ์ และวัยเด็ก
หญิงที่มีประจำเดือนมากทุกเดือน
มีเลือดออกเรื้อรัง เช่น โรคริดสีดวงทวาร
มีโรคเรื้อรังของทางเดินอาหาร เช่น ลำไส้อักเสบเรื้อรัง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ link : https://healthgossip.co/what-is-iron/

เรื่องของไขมัน

ไขมันอิ่มตัว ไขมันไม่อิ่มตัว (Saturated fat and unsaturated fat)
ไขมันอิ่มตัว (Saturated fat) และไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated fat) เป็นสารอาหารที่ได้จากอาหารไขมันเช่นเดียวกัน แต่มีสารประกอบทางเคมีต่างกัน จึงทำให้มีคุณสมบัติทางด้านสุขภาพที่ต่างกัน
-ไขมันอิ่มตัว อาจเรียกง่ายๆว่า ไขมันไม่ดี มักเป็นไขมันจากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น ไขมันสัตว์ ไขมันที่แทรกในเนื้อสัตว์ นม เนย ไขมันกลุ่มนี้รวม ไขมันคอเลสเตอรอล และไขมันไตรกลีเซรายด์
ไขมันอิ่มตัว เมื่อบริโภคในปริมาณมาก มักไปสะสมในเซลล์ไขมันทั่วร่างกาย ก่อ ให้เกิดโรคอ้วน นอกจากนั้นมักจะจับที่ผนังหลอดเลือดแดง ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของ โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง แต่อย่างไรก็ตาม ไข มันชนิดนี้ก็ยังจำเป็นต่อร่างกายในการเจริญเติบโตของเซลล์ต่างๆ เช่น เซลล์สมอง เซลล์กระ ดูก เซลล์ผิวหนัง และยังเป็นส่วนประกอบในสารสำคัญต่างๆของร่างกาย เช่น ฮอร์โมนต่างๆ ดัง นั้น ไขมันชนิดนี้จึงยังจำเป็นต่อร่างกาย เพียงแต่ในปริมาณที่ต้องจำกัด
-ไขมันไม่อิ่มตัว อาจเรียกง่ายๆว่า ไขมันดี มักเป็นไขมันที่ได้จากพืช ยกเว้นจากพืชบางชนิด เช่น กะทิ และน้ำมันปาล์ม ไขมันชนิดนี้ มีผลต่อโรคอ้วนและต่อโรคหลอดเลือดแดงแข็งน้อยกว่าไขมันอิ่มตัว
อย่างไรก็ตาม ในอาหารไขมันทั้งจากพืชและสัตว์ จะประกอบด้วยไขมันทั้ง 2 ชนิดนี้เสมอ เพียงแต่ในสัดส่วนที่ต่างกัน และไขมันทั้ง 2 ชนิดก็ยังมีความจำเป็นต่อร่างกาย ดังนั้น ใน ทางการแพทย์ จึงแนะนำการจำกัดไขมันทั้ง 2 ชนิดรวมกัน ในการบริโภคอาหารไม่ให้เกิน 30% ของพลังงานที่ร่างกายได้รับทั้งหมดต่อวัน แต่ให้จำกัดไขมันชนิดอิ่มตัวให้มากที่สุด

ควรรับปริมาณเท่าไหร่ ต่อวัน
– ไขมันอิ่มตัว : น้อยกว่า 7% ของแคลอรี่ทั้งหมดที่ได้รับต่อวัน
– ไขมันไม่อิ่มตัว (ทั้งเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน) : ไม่เกิน 25–35% ของแคลอรีทั้งหมดที่ได้รับต่อวัน
– คอเลสเตอรอล (ทั้งชนิดที่ดีและไม่ดี) : ไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน
– ไขมันโอเมก้า 3 : อย่างน้อย 500 มิลิกรัมต่อวัน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ link : https://www.honestdocs.co/fat-type-benefits-and-harm

โปรตีน
โปรตีน มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร ?

โปรตีน ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกับเด็กๆ และผู้ที่อยู่ในวัยเจริญเติบโต
ช่วยเสริมสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย
ช่วยทำให้ร่างกายได้รับกรดอะมิโนที่จำเป็นอย่างครบถ้วน
ช่วยให้ระบบการทำงานของร่างกายและการเคลื่อนไหวเป็นปกติ
ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
โปรตีน เป็นแหล่งพลังงานสำรองในตอนที่ร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตและไขมัน
ช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอ
ช่วยพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ link : https://healthtio.com/protein/

แคลอรี่
จำนวนแคลอรี่ที่ควรได้รับ

โดยทั่วไปแล้ว ร่างกายควรได้รับพลังงานในแต่ละวันอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยผู้ชายควรได้รับพลังงานจากการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในปริมาณ 2,500 กิโลแคลอรี่ (10,500 กิโลจูล) ส่วนผู้หญิงควรได้รับพลังงานในแต่ละวันไม่เกิน 2,000 กิโลแคลอรี่ (8,400 กิโลจูล) ทั้งนี้ เด็กแต่ละวัยมีความต้องการแคลอรี่แตกต่างกัน โดยเด็กโตต้องการพลังงานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่าเด็กเล็ก ส่วนวัยรุ่นต้องการพลังงานในจำนวนที่ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ปริมาณพลังงานที่ได้รับในแต่ละวันนั้นอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยอื่น เช่น เพศ อายุ น้ำหนักและส่วนสูงของร่างกาย หรือกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน ข้อมูลทางโภชนาการที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ถือเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจจำนวนแคลอรี่ของอาหารหรือเครื่องดื่มที่รับประทานเข้าไปได้ โดยข้อมูลดังกล่าวจะระบุข้อมูลของไขมัน ไขมันอิ่มตัว คาร์โบไฮเดรต น้ำตาล โปรตีน และเกลือ ในปริมาณ 100 กรัม หรือหนึ่งหน่วยบริโภคของอาหารหรือเครื่องดื่มนั้น ๆ

อ่านเพิ่มเติมได้ 2 link : https://www.pobpad.com/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%83%E0%B8%AB
และ https://medthai.com/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88/

ใยอาหาร Fiber

อ่านได้ใน link นี้ http://www.kingricebranoil.com/nutrition_detail.php?lang=th&id=166